ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbrfeltet. Det kan vre nedbrfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utlp i sjen, sidenedbrfeltet til et strre vassdrag, eller vre deler av et nedbrfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nrmer
summary: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbrfeltet. Det kan vre nedbrfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utlp i sjen, sidenedbrfeltet til et strre vassdrag, eller vre deler av et nedbrfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nrmer
extent: [[-0.0936186185952046,57.805838237837],[31.8487580029526,71.4519530885924]]
accessInformation: NVE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
documentation:
description: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbrfeltet. Det kan vre nedbrfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utlp i sjen, sidenedbrfeltet til et strre vassdrag, eller vre deler av et nedbrfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nrmere bestemt geografisk omrde. Gjennom de fire vernevedtakene har det vrt en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de frste verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nrmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urrthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i strre grad fokusert p verdien av ulike omrder og elvestrekninger i vassdragene.
licenseInfo:
catalogPath:
title: VerneplanforVassdrag
type: Service Definition
url:
tags: ["Vassdrag","Verneplan"]
culture: en-GB
name: VerneplanforVassdrag
guid: 71885A5D-7E6A-442B-98B0-FB9B12964CEB
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N