ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

VerneplanforVassdrag (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbrfeltet. Det kan vre nedbrfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utlp i sjen, sidenedbrfeltet til et strre vassdrag, eller vre deler av et nedbrfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nrmere bestemt geografisk omrde. Gjennom de fire vernevedtakene har det vrt en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de frste verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nrmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urrthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i strre grad fokusert p verdien av ulike omrder og elvestrekninger i vassdragene.

Map Name: VerneplanforVassdrag

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: De fleste verneobjektene er avgrenset av nedbørfeltet. Det kan være nedbørfeltet til et helt vassdrag fra kilder til utløp i sjøen, sidenedbørfeltet til et større vassdrag, eller øvre deler av et nedbørfelt. I noen tilfeller omfatter vernet et nærmere bestemt geografisk område. Gjennom de fire vernevedtakene har det vært en utvikling i dokumentasjonen som ligger til grunn for vernet. I de første verneplanene, verneplan I og II, ble det vektlagt å verne helhetlige vassdrag fra kraftutbygging, de enkelte elementene i vassdraget ble ikke nærmere utredet. I mange tilfeller ble landskapsopplevelse, friluftsinteresser og urørthet vektlagt uten mer utfyllende vurderinger. I de siste verneplanene, verneplan III og IV ble det i større grad fokusert på verdien av ulike områder og elvestrekninger i vassdragene.

Copyright Text: NVE

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20000000

Max Scale: 625

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates