ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Havvind (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Med utgangspunkt i forslaget til havenergilova ( Proposisjon 8L) nedsatte Olje og energidepartementet hsten 2009 en direktoratgruppe som under ledelse av NVE skulle avgrense hvilke omrder som burde omfattes av en strategisk konsekvensutredning. Rapporten "Havvind - forslag til utredningsomrder" oppsummerer direktoratgruppens vurderinger og presenterer forslag til utredningsomrder. Et av mlene i rapporten var vurdere om det, utifra hensynet ti milj og arealinteresser, var akseptabelt etablere vindkraft innenfor omrdene. I rapporten foresls ogs et utredningsprogram for en strategisk kosekvensutredning i de utvalgte omrdene. Etter en omfattende hringsrunde fant NVE at det ikke var grunnlag for redusere antall utredningsomrder.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates