ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SvekketIs1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: 4 layers that show ice conditions on lakes

Map Name: SvekketIs

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene. Kartene er basert på lokalkjentes erfaring, og det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett. Vi mener likevel at det er viktig å informere om disse farlige områdene som vi kjenner til. Vær klar over at inntak/utløp (vannvei) ofte er grovt tegnet inn i kartet, og av og til "bommer" de på områdene med svekket is. Stol da mest på at de røde områdene er riktig plassert.

Copyright Text:

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 2560000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates