ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Skredsoner_100 (ID: 2)

Name: Skredsoner_100

Display Field: OBJTYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Skred i bratt terreng har som blitt kartlagt har en årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000, og 1/5000. Disse faresonene er inntegnet på kartet. Disse kartene kan brukes som grunnlag i arealplanlegging. Kartene kan også brukes som et viktig hjelpemiddel i forbindelse med ekstreme værsituasjoner for vurdering av evakuering av skredutsatt bebyggelse.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 160000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata