ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Skredfaresoner1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Dette produktet av kartlagte skredfaresoner for skred i bratt terreng er en sammenstilling av prosjekter bde gjennomfrt av NVE og av andre aktrer. Tjenesten er ment som et hjelpemiddel som gjr det enklere skaffe oversikt over kartlagte faresoner for skred i bratt terreng. Faresonekartlegging som gjennomfres av NVE for utvalgte omrder, blir prioritert jfr. Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). NVEs kartlegging dekker skredtypene sn-, srpe-, stein-, jord- og flomskred. NVEs kartlegging retter seg frst og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av omrder er det derfor lagt vekt p hvor det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte omrder.

Map Name: Skredsoner

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: NVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging jfr Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). Kartleggingen dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

Copyright Text: NVE

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates