ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SkredSnoAktR (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Det er brukt en landsdekkende terrengmodell (Statens kartverk) med opplsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert p 20 meters koter. Dette tilsvarer det man finner p et vanlig topografisk kart med mlestokk 1:50000. Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning p fjellsiden gjenkjenner terrenget der utlsning av snskred er mulig. Fra hvert utlsnings-omrde beregnes utlpsomrdet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effekten av lokale faktorer (for eksempel skog, utfrte sikringstiltak o.l.) er derfor ikke vurdert.

Map Name: Snoskred-AktsomhetOmrader

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle områder for snøskred.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20000000

Max Scale: 500

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates