ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SkredJordFlomAktR1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Kartene er laget ved hjelp av to ulike numerisk-topografisk modeller; en for kildeomrder og en for skredutlp der inngangsparametrene er manuelt kalkulert og justert i forhold til terrengform, geologi og tidligere skredaktivitet i omrdet. Bde identifiseringen av kildeomrder og utlpsmodelleringen er basert p Kartverkets nyeste digitale hydemodell (DHM) med 10 m opplsning (2012). Metodene som er brukt i framstillingen av aktsomhetskartet er grundig beskrevet i en NGU rapport (Fischer et al., 2014).

Map Name: Jord-Flomskred_AktsomhetOmrader

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Aktsomhetsomrade for jord- og flomskred. Aktsomhetsområder for jord- og flomskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt utsatte områder for jord- og flomskred på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle utløpsområder for jord- og flomskred

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20000000

Max Scale: 500

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates