ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SkredHendelser1)

Skredtype (0)
Ikke angitt Ikke angitt
Steinskred Steinskred
Undervannsskred Undervannsskred
Snøskred Snøskred
Løsmasseskred, uspes. Løsmasseskred, uspes.
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Flomskred Flomskred
Isnedfall Isnedfall
Utglidning Utglidning
Skredhendelse_UtlosningsPunkt (1)
Ikke angitt Ikke angitt
Steinskred Steinskred
Undervannsskred Undervannsskred
Snøskred Snøskred
Løsmasseskred, uspes. Løsmasseskred, uspes.
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Flomskred Flomskred
Isnedfall Isnedfall
Utglidning Utglidning
Skredhendelse_UtlopsPunkt (2)
Ikke angitt Ikke angitt
Steinskred Steinskred
Undervannsskred Undervannsskred
Snøskred Snøskred
Løsmasseskred, uspes. Løsmasseskred, uspes.
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Flomskred Flomskred
Isnedfall Isnedfall
Utglidning Utglidning
Skredhendelse_UtlosningsOmrade (3)
Ikke angitt Ikke angitt
Steinskred Steinskred
Undervannsskred Undervannsskred
Snøskred Snøskred
Løsmasseskred Løsmasseskred
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Flomskred Flomskred
Isnedfall Isnedfall
Utglidning Utglidning
Skredhendelse_UtlopsOmrade (4)
Ikke angitt Ikke angitt
Steinskred Steinskred
Undervannsskred Undervannsskred
Snøskred Snøskred
Løsmasseskred Løsmasseskred
Leirskred Leirskred
Jordskred Jordskred
Flomskred Flomskred
Isnedfall Isnedfall
Utglidning Utglidning
AntallOmkomne (5)
1 omkommet 1 omkommet
2 - 5 omkomme 2 - 5 omkomme
6 - 15 omkomme 6 - 15 omkomme
16 - 50 omkomme 16 - 50 omkomme
over 50 omkomme over 50 omkomme
Konsekvens-samferdsel (6)
Vei- eller jernbaneskade Vei- eller jernbaneskade
Konsekvens-skog/jordbruk (7)
Skog- eller jordbruksskade Skog- eller jordbruksskade
Konsekvens-bygning (8)
Bygningsskade Bygningsskade
Snoskred (9)
Omkomne / personskade Omkomne / personskade
Ingen personskade ; Ukjent/ikke registrert Ingen personskade ; Ukjent/ikke registrert