ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Skredhendelser (type, antall omkomme, konsevenser for bygninger, skog/jordbruk, samferdsel, snskred)
summary: Skredhendelser (type, antall omkomme, konsevenser for bygninger, skog/jordbruk, samferdsel, snskred)
extent: [[-29.9999883283127,-89.9999910433616],[49.9999813312775,78.9117892716423]]
accessInformation: None
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
documentation:
description: Formlet med datasettet er samle tilgjengelig informasjon om skred som har gtt, fra offentlige etater og privatpersoner. Dette er viktig informasjon ved kartlegging av skredfare i skredutsatte omrder.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Skredhendelser
type: Service Definition
url:
tags: ["skred","skredhendelser","snskred","jordskred","kvikkleireskred","steinskred","lsmasseskred"]
culture: nb-NO
name: SkredHendelser1
guid: 432ACC4F-FB3D-4052-9E99-DFB26D05B5BD
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N