ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Nettanlegg2 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: NVE forvaltar fleire typar data som beskriv tekniske, administrative og geografiske sider ved norsk el-forsyning. Dei data som ikkje er unnateke offentlegheit etter Off. lova 13 prver vi gjere mest mogeleg tilgjenge for etatar og andre med tenestelege behov. Alle liner, kablar og transformatorstasjonar som fins i Netbas er digitalisert, dvs. geografisk stadfesta (i hovudsak fr kart i mlestokk 1:50 000, men ogs noko fr 1:5000 og noko er nyaktig koordinatbestemt). Det pgr eit prosjekt for innhente meir nyaktig stadfesting dvs. at alt skal bli nyaktig koordinatbestemt. Ved kombinere NetBas og GIS er vi i stand til lage temakart over kraftsystemet. I 1996 vart det frste gong laga eit nasjonalt leidningsatlas. Karta vart oppdaterte i januar 2007 men da med inndeling i 7 landsdeler og detaljkart for strre byomrder. Karta vert seinare oppdaterte kvart andre r, siste oppdatering var i juni 2011. Karta er tilgjengelege for e-verk og andre med tenestlege behov. I tillegg har NVE digitalisert alle grenser mellom e-verk, og held oversikt over kva slags lyve det enkelte e-verk har. NVE har laga eit landskart der alle e-verk er teikna inn.

Map Name: Nettanlegg

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: NVE forvaltar fleire typar data som beskriv tekniske, administrative og geografiske sider ved norsk el-forsyning. Dei data som ikkje er unnateke offentlegheit etter Off. lova §13 prøver vi å gjere mest mogeleg tilgjenge for etatar og andre med tenestelege behov. Alle liner, kablar og transformatorstasjonar som fins i Netbas er digitalisert, dvs. geografisk stadfesta (i hovudsak frå kart i målestokk 1:50 000, men også noko frå 1:5000 og noko er nøyaktig koordinatbestemt). Det pågår eit prosjekt for å innhente meir nøyaktig stadfesting dvs. at alt skal bli nøyaktig koordinatbestemt. Ved å kombinere NetBas og GIS er vi i stand til å lage temakart over kraftsystemet. I 1996 vart det første gong laga eit nasjonalt leidningsatlas. Karta vart oppdaterte i januar 2007 men da med inndeling i 7 landsdeler og detaljkart for større byområder. Karta vert seinare oppdaterte kvart andre år, siste oppdatering var i juni 2011. Karta er tilgjengelege for e-verk og andre med tenestlege behov. I tillegg har NVE digitalisert alle grenser mellom e-verk, og held oversikt over kva slags løyve det enkelte e-verk har. NVE har laga eit landskart der alle e-verk er teikna inn.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20480001

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates