ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Hovedfelt_Nedborfelt_til_hav (ID: 3)

Name: Hovedfelt_Nedborfelt_til_hav

Display Field: objektType

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Består av et hovednedbørfelt (eks.: Glommavassdraget, med vassdragsnummer 002.Z) og andre mindre nedbørfelt hvor elva har utløp i hav eller ut av landet (eks.: Skjebergbekken, med vassdragsnummer 002.11Z). Antall nedbørfelt i kategorien Nedbørfelt til hav er ca. 2000. NB! Zoom inn i kartet for at tema skal vises i temalista.

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 3000001

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata