ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Nedborfelt1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Databasen REGINE (register over nedbrfelt) definerer den hydrografiske inndelingen av Norge i nedbrfelt. Databasen inneholder ca 20 000 REGINE-enheter. Alle REGINE-enhetene er tildelt et unikt nasjonalt vassdragsnummer/lpenummer (vassdragnr).

Map Name: Nedborfelt

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Register over nedbørfelt (REGINE) 19.02.2009 | 12:23 REGINE er den nasjonale hydrografiske inndelingen av vassdragene i Norge og dekker landarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. REGINE-data er tilgjengelig under temaene REGINE enhet, Vassdragsområder, Nedbørfelt til hav og Sidenedbørfelt

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 20480000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates