ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (JordskredAktR)

Jord_flomskredaktsomhet_Utlos (0)
Utløsningsområde for jord- og flomskred Utløsningsområde for jord- og flomskred
Jord_flomskredaktsomhet_Utlop (1)
Utløpsområde for jord- og flomskred Utløpsområde for jord- og flomskred