ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Innsjodatabase2 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: I Innsjdatabasen er landets innsjer tildelt et unikt lpenummer. Lpenummeret fungerer som en nasjonal koblingsnkkel for annen type fagdata, det vre seg biologiske egenskaper, forurensning eller vannfring. Det nasjonale lpenummeret er avgjrende for analyser og datautveksling/koblinger knyttet til forvaltning av landets vann og vassdrags.

Map Name: Innsjodatabase

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Innsjødatabasen til NVE inneholder informasjon om vann og innsjøer. Til sammen inneholder basen ca 243 000 innsjøer.Alle innsjøene større enn 2500 m²/2,5 dekar har fått tildelt et unikt nasjonalt løpenummer.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates